ANUNT

06/09/2015 13:04 la 06/09/2015 14:04

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Deva, Romania
ANUNTIn conformitate cu art.19 din H.G.R. nr. 286/23.03.2011,modificata prin H.G.R. nr.1027/2014, comisia de concurs constituita prin decizia nr.548/14.05.2015, a procedat la verificarea dosarelor si constata indeplinirea conditiilor necesare de participare la concursul pentru ocuparea a 3 posturi de sofer autosanitara , perioada nedeterminata la substatia Petrosani , Brad si Orastie concurs organizat in data de 09.06.2015.

- dosarul de inscriere cu nr. 1621/19.05.2015 a d-lui Bratina Gabriel-

Subst. Brad – Admis

- dosarul de inscriere cu nr.1668/21.05.2015 a d-lui Simedrea Calin

Subst. Brad – Admis

- dosarul de inscriere cu nr.1696/25.05.2015 a d-lui Ciolocoi Costel

Subst. Orastie - Admis

- dosarul de inscriere cu nr. 1697/25.05.2015 a d-lui Banciu Cristian

Subst. Brad - Admis

- dosarul de inscriere cu nr. 1698/25.05.2015 a d-lui Farau Dorin Danut Subst. Brad - Admis

-dosarul de inscriere cu nr.1707/25.05.2015 a d-lui Vancso Cioarca Ion Subst. Petrosani - Admis

- dosarul de inscriere cu nr.1751/28.05.2015 a d-lui Uritoiu Adrian

Subst. Orastie – Admis

- dosarul de inscriere cu nr.1768/29.05.2015 a d-lui Craciun Toader –

Subst.Brad – Admis

  • dosarul de inscriere cu nr. 1769/29.05.2015 a d-lui Gabor Alin – Florin-

Subst. Brad - AdmisManager General, Comp. RUNOS,

Dr. Filimon Valeria – Cristina Ec. Nita Angela

Unde

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Depozitelor nr.3
    Deva
    Romania
ambhddeva@upcbiz.ro

Cand

De la 06/09/2015 13:04
La 06/09/2015 14:04

Oragnizator

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
ambhddeva@upcbiz.ro

Social Stream

Participate on Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: #serviciuldeambulantaaljudetuluihunedoara