ANUNT

01/12/2016 22:00 la 01/12/2016 22:00

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Deva, Romania

In conformitate cu art.19 din Hotarirea de Guvern nr.286/23.03.2011, comisia

de examen constituita in vederea organizarii examenului de ocupare a unui post

vacant temporar de asistent medical PL – substatia Petrosani , in data de 20.01.2016, a procedat la verificarea dosarului si constata indeplinirea conditiilor necesare de participare la examen:

  • dosarul de inscriere cu nr. 88/11.01.2016 a d-nei Ciocirlan Mioara – ADMIS
Manager General,                            Compartiment. R.U.N.O.S.,

Dr.Filimon Valeria – Cristina          Ec. Nita Angela


Unde

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Depozitelor nr.3
    Deva
    Romania
ambhddeva@upcbiz.ro

Cand

De la 01/12/2016 22:00
La 01/12/2016 22:00

Oragnizator

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
ambhddeva@upcbiz.ro

Social Stream

Participate on Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: #serviciuldeambulantaaljudetuluihunedoara