ANUNT

05/25/2016 21:00 la 05/25/2016 21:00

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Deva, Romania

Serviciul de Ambulanta Judetean Hunedoara organizeaza concurs in conformitate cu prevederile O.M.S. Nr. 869/2015, pentru ocuparea urmatorului post temporar vacant:

  • 1 post temporar vacant de medic medicina generala la Serviciul de Ambulanta Judetean Hunedoara – Statia centrala Deva;


Concursul va avea loc in data de 15.06.2016 care cuprinde : o proba scrisa si o proba practica, iar inscrierile se fac in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului, respectiv de la data de 26.05.2016 pana la data de 06.06.2016, ora 15,00.


Dosarul de concurs va cuprinde urmatoarele acte:

  • cererea in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;

  • copie xerox de pe diploma de medic si atestat in medicina de urgenta prespitaliceasca ;

  • copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs ;

  • dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art.447 alin.(1) lit.e) sau f), la art.531 alin.(1) lit.d )ori e), respectiv la art.618 alin.(1) lit d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare ;

  • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa nr. 3 a ordinului mentionat;

  • cazierul judiciar;

  • certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;

  • chitanta de plata a taxei de concurs – 150 lei.

Tematica – Medicina de Urgenta – Ghid pentru studiu comprehensiv – Judith E. Tintinalli

Documentele pentru inscrierea la concurs se depun pana inclusiv in data de 06.06.2016, la

ora 15.00, la sediul Serviciului de Ambulanta Judetean Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S..

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0254/221550 int. 210.


Manager General,

Dr. Filimon Valeria – Cristina
Director Economic,                      Comp. R.U.N.O.S.,

Ec. Bodrean Adrian                        Ec. Nita Angela

Unde

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Depozitelor nr.3
    Deva
    Romania
ambhddeva@upcbiz.ro

Cand

De la 05/25/2016 21:00
La 05/25/2016 21:00

Oragnizator

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
ambhddeva@upcbiz.ro

Social Stream

Participate on Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: #serviciuldeambulantaaljudetuluihunedoara