ANUNT

12/06/2016 22:00 la 12/06/2016 22:00

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Deva, Romania

In conformitate cu art.6 alin.(3) din Ordinul M.S. nr. 869/2015, persoanele nominlizate in comisia de examen constituita in vederea organizarii examenului de ocupare a unui post vacant de medic medicina generala – Statia centrala Deva in data de 10.01.2017, ora 10,00, a procedat azi 07.12.2016, ora 12,00 la verificarea dosarului si constata indeplinirea conditiilor necesare de participare la examen:

-dosarul de inscriere cu nr. 3907/23.11.2016 al d-lui dr. Ceontea Cristian -Iosif - ADMIS
Manager General int.,                      Comp.R.U.N.O.S.,

Dr.Filimon Valeria – Cristina             Ec. Nita Angela


Unde

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Depozitelor nr.3
    Deva
    Romania
ambhddeva@upcbiz.ro

Cand

De la 12/06/2016 22:00
La 12/06/2016 22:00

Oragnizator

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
ambhddeva@upcbiz.ro

Social Stream

Participate on Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: #serviciuldeambulantaaljudetuluihunedoara