ANUNT

05/14/2017 21:00 la 05/14/2017 22:40

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Deva, Romania

Ticket Type Sales End Price Quantity
Subscription
Free

Serviciul Judetean de Ambulanta Hunedoara organizeaza concurs in conformitate cu prevederile O.M.S. nr.869/2015 modificat si completat, pentru ocuparea urmatorului post vacant :


  • 1 post vacant de medic medicina generala, cu drept de libera practica la Serviciul Judetean de Ambulanta Hunedoara – Statia centrala Deva ;


Concursul va avea loc in termen de 31 de zile de la publicarea anuntului si va cuprinde : o proba scrisa si o proba practica, iar inscrierile se fac in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.


Dosarul de concurs va cuprinde urmatoarele acte :

  • cererea in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze :

  • copie xerox de pe diploma de medic si atestat in medicina de urgenta prespitaliceasca ;

  • copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs ;

  • dovada/ inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art.455 alin.(1) lit.e sau f) la art.541 alin.(1) lit.d) sau e) , respectiv la atr.628 alin.(1) lit. d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

  • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa nr.3 a Ordinului mentionat ;

  • cazierul judiciar ;

  • certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru

exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza ;

  • chitanta de plata a taxei de concurs – 150 lei ;

- copia actului de identitate in termen de valabilitate.

TEMATICA – Medicina interna, vol.1 si 2 ( Editia II/2001) – L.Gherasim, Editura Medicala – 1996,1998.

Documentele pentru inscriere la concurs se depun la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, comp. RUNOS.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0254/221550, int.210.


Manager General,

Dr. Filimon Valeria Cristina


Director Economic                Comp. R.U.N.O.S.,

Ec. Bordean Adrian                  Ec. Nita Angela

Unde

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Depozitelor nr.3
    Deva
    Romania
ambhddeva@upcbiz.ro

Cand

De la 05/14/2017 21:00
La 05/14/2017 22:40

Oragnizator

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
ambhddeva@upcbiz.ro

Social Stream

Participate on Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: #serviciuldeambulantaaljudetuluihunedoara