ANUNT

07/11/2018 21:51 la 07/11/2018 22:51

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Deva, Romania

Incheiat astazi 12.07.2018 cu ocazia verificarii dosarului de examen depus pentru ocuparea urmatorului post temporar vacant :  • 1 post temporar vacant de referent I A RUNOS - statia Deva

In conformitate cu art. 19 din H.G.R. nr. 286/23.03.20111, modificata prin Hotararea nr.1027/2014, comisia de concurs constituita prin decizia nr.825 /27.06.2018 , a procedat la verificarea dosarului depus si constata indeplinirea conditiilor necesare de participare la examen:

  • dosarul de inscriere nr 2140 /05.07.2018 al d-nei Sarb Doina - Admis

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

Presedinte: Dr. Filimon Valeria - Cristina – manager general

Membrii: Ec. Popa Elena - Birou Financiar Contabilitate

Jr. Mita Ramona - Compartiment Juridic

Secretar: Ref.sp. Iaru Ruxandra – Birou RUNOS

Obs. Sindical : Ciuica Petrisor – lider sindicat

Unde

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Depozitelor nr.3
    Deva
    Romania
ambhddeva@upcbiz.ro

Cand

De la 07/11/2018 21:51
La 07/11/2018 22:51

Oragnizator

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
ambhddeva@upcbiz.ro

Social Stream

Participate on Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: #serviciuldeambulantaaljudetuluihunedoara