ANUNT

11/14/2018 22:00 la 11/14/2018 22:00

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Deva, Romania

In conformitate cu art. 19 din H.G.R. Nr. 286/23.03.2011, modificata prin H.G. R. Nr.1027/2014, comisia de concurs constituita prin decizia nr 875./5.11.2018 a procedat la verificarea dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de participare concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant de operator registrator urgenta , perioada  determinata la statia Deva  , concurs  organizat in data de 22.11.2018.

 

 

1.     Operator registrator urgenta , perioada  determinata la statia Deva

 

-        dosarul de inscriere nr.3802/14.11.2018 al d-nei  Vasiu Adina Maria  ADMIS

 

Manager General,                                                  Birou RUNOS,

Dr. Filimon Valeria                                               Ref. sp. Iaru Ruxandra

Unde

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Depozitelor nr.3
    Deva
    Romania
ambhddeva@upcbiz.ro

Cand

De la 11/14/2018 22:00
La 11/14/2018 22:00

Oragnizator

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
ambhddeva@upcbiz.ro

Social Stream

Participate on Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: #serviciuldeambulantaaljudetuluihunedoara