ANUNT

12/02/2018 22:00 la 12/02/2018 22:00

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Deva, Romania

   In conformitate cu art.19 din Hotararea de Guvern nr.286/23.03.2011, modificata  si completata prin HGR nr. 1027/2014, comisia de concurs constituita in vederea  organizarii concursului de ocupare a unui post vacant de inginer II la  Statia centrala Deva - Serviciu miscare si exploatare auto, atelier intretinere si  reparatii auto, revizie tehnica, concurs organizat in data de in data de 10.12.2018, ora 11,00, a procedat azi 03.12.2018, ora 11,00 la  verificarea dosarelor si constata indeplinirea conditiilor necesare de participare la concurs a urmatorilor candidati:

Nr. Crt. Nume Prenume ADMIS/RESPINS
1 TICI EMIL - FLORIN ADMIS
2 POPA ADRIAN - PETRU RESPINS
3 STEFONI RADU - LIVIUS RESPINS
4 LUCIAN STEFAN ADMIS


      Mentionam ca candidatii respinsi nu au indeplinit conditiile specifice pentru inscrierea la concurs, prevazute in anuntul publicat, respectiv studii superioare de lunga durata in specializarea autovehicule rutiere.


Manager General,                              Birou RUNOS
Dr. Filimon Valeria - Cristina               Ec. Nita AngelaUnde

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Depozitelor nr.3
    Deva
    Romania
ambhddeva@upcbiz.ro

Cand

De la 12/02/2018 22:00
La 12/02/2018 22:00

Oragnizator

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
ambhddeva@upcbiz.ro

Social Stream

Participate on Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: #serviciuldeambulantaaljudetuluihunedoara