ANUNT

12/04/2018 22:00 la 12/04/2018 22:00

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Deva, Romania

In conformitate cu art. 19 din H.G.R. Nr. 286/23.03.2011, modificata prin H.G. R. Nr.1027/2014, comisia de concurs constituita prin decizia nr 892/19.11.2018 a procedat la verificarea dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de participare concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant de sofer autosanitara I, perioada determinata la statia Deva , concurs organizat in data de 11.12.2018.  1. Sofer autosanitara I, perioada determinata la statia Deva  • dosarul de inscriere nr.4062/03.12.2018 al d-lui Ciocan Sorin Ioan ADMIS

  • dosarul de inscriere nr 4003 /28.11.2018 al d-lui Butas Tudor ADMIS

  • dosarul de inscriere nr.3952/26.11.2018 al d-lui Feraru Constantin ADMIS

  • dosarul de inscriere nr.4049/03.12..2018 al d-lui Maris Mircea ADMIS

Manager General,                       Birou RUNOS,

Dr. Filimon Valeria                     Ref. sp. Iaru Ruxandra

Unde

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Depozitelor nr.3
    Deva
    Romania
ambhddeva@upcbiz.ro

Cand

De la 12/04/2018 22:00
La 12/04/2018 22:00

Oragnizator

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
ambhddeva@upcbiz.ro

Social Stream

Participate on Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: #serviciuldeambulantaaljudetuluihunedoara