ANUNT

12/10/2018 22:00 la 12/10/2018 22:00

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Deva, Romania

          In urma concursului  sustinut la proba scrisa in data de 10.12.2018, ora 09,00, pentru ocuparea unui post de inginer II la Statia centrala Deva - Serviciu miscare si exploatare aurto, atelier de intretinere si reparatii auto, rezultatele au fost urmatoarele:


Nr.crt. Nume/Prenume Punctaj proba scrisa ADMIS/RESPINS
1 TICI EMIL - FLORIN 85 puncte ADMIS
2 LUCIAN STEFAN 22,5 puncte RESPINS

Candidatul declarat admis la proba scrisa va putea participa la interviul organizat in data de 13.12.2018,


ora 11,00.Manager General,                                 Birou RUNOS,
Dr. Filimon Valeria - Cristina                   Ec. Nita Angela   Unde

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Depozitelor nr.3
    Deva
    Romania
ambhddeva@upcbiz.ro

Cand

De la 12/10/2018 22:00
La 12/10/2018 22:00

Oragnizator

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
ambhddeva@upcbiz.ro

Social Stream

Participate on Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: #serviciuldeambulantaaljudetuluihunedoara