ANUNT

01/21/2019 11:55 la 01/21/2019 11:55

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Deva, Romania

 In urma examenului sustinut la proba scrisa si interviu din data de 21.01.2019, ora 09,00, pentru ocuparea unui post vacant de operator registrator de  urgenta  la Statia centrala Deva - Dispecerat Medical, rezultatele au fost urmatoarele:


Nr.crt. Nume/Prenume Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final ADMIS/RESPINS
1 FLOREA ANDREI - SILVIU 85 95,33 90,16 ADMIS

Manager General,


Birou RUNOS,
Dr. Filimon Valeria - Cristina


Ec. Nita Angela


Unde

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Depozitelor nr.3
    Deva
    Romania
ambhddeva@upcbiz.ro

Cand

De la 01/21/2019 11:55
La 01/21/2019 11:55

Oragnizator

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
ambhddeva@upcbiz.ro

Social Stream

Participate on Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: #serviciuldeambulantaaljudetuluihunedoara