ANUNT

05/13/2019 21:00 la 05/13/2019 21:00

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Deva, Romania

 In urma examenului  sustinut in data de 10.05.2019, ora 9,00 , la proba scrisa in vederea promovarii de la functia de operator registrator de urgenta debutant la functia de operator reg. urgenta  rezultatul  a fost urmatorul:

Nr.crt. Nume/Prenume Punctaj proba scrisa Promovat/Nepromovat
1 MONDEA FLORIN 95 PROMOVAT


Manager General,                                                    Birou RUNOS,
Dr. Filimon Valeria - Cristina                                      Ec. Nita AngelaUnde

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Depozitelor nr.3
    Deva
    Romania
ambhddeva@upcbiz.ro

Cand

De la 05/13/2019 21:00
La 05/13/2019 21:00

Oragnizator

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
ambhddeva@upcbiz.ro

Social Stream

Participate on Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: #serviciuldeambulantaaljudetuluihunedoara