ANUNT

08/19/2019 21:00 la 08/19/2019 21:00

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Deva, Romania

In conformitate cu art. 19 din H.G.R. Nr. 286/23.03.2011, modificata prin H.G. R. Nr.1027/2014, comisia de concurs constituita prin decizia nr 93/08.08.2019 a procedat la verificarea dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de participare concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant de operator registrator urgenta , perioada determinata la statia Deva , concurs organizat in data de 27.08.2019.

  1. Operator registrator urgenta , perioada determinata la statia Deva  • dosarul de inscriere nr. 2504/09.08.2019 al d-nei Vasiu Adina Maria ADMISManager General,                 Birou RUNOS,

Dr. Filimon Valeria                 Ref. sp. Iaru Ruxandra

Unde

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Depozitelor nr.3
    Deva
    Romania
ambhddeva@upcbiz.ro

Cand

De la 08/19/2019 21:00
La 08/19/2019 21:00

Oragnizator

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
ambhddeva@upcbiz.ro

Social Stream

Participate on Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: #serviciuldeambulantaaljudetuluihunedoara