ANUNT

09/16/2019 21:00 la 09/16/2019 21:00

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Deva, Romania

Nr.inreg.2962/17.09.2019CENTRALIZATOR REZULTAT SELECTIE DOSAR LA EXAMENUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE DIRECTOR MEDICAL


NR.

CRT.

NUMELE SI PRENUMELE

REZULTAT

SELECTIE

DOSAR

OBSERVATII

1

STOICA MARIS EMIL

ADMIS

-


Candidatul se va prezenta in data de 23.09.2019 ora 8,00 avand asupra lui actul de identitate.PRESEDINTE COMISIE CONCURS,

DR. Filimon Valeria - CristinaSecretar,

                                                                                                                                    Ec. Nita Angela


Unde

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Depozitelor nr.3
    Deva
    Romania
ambhddeva@upcbiz.ro

Cand

De la 09/16/2019 21:00
La 09/16/2019 21:00

Oragnizator

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
ambhddeva@upcbiz.ro

Social Stream

Participate on Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: #serviciuldeambulantaaljudetuluihunedoara