ANUNT

09/16/2019 21:00 la 09/16/2019 21:00

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Deva, Romania

Nr.inreg.2961/17.09.2019


CENTRALIZATOR REZULTAT SELECTIE DOSAR LA EXAMENUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE DIRECTOR ECONOMIC


NR.

CRT.

NUMELE SI PRENUMELE

REZULTAT

SELECTIE

DOSAR

OBSERVATII

1

BODREAN ADRIAN

ADMIS

-


Candidatul se va prezenta in data de 23.09.2019 ora 8,00 avand asupra lui actul de identitate.PRESEDINTE COMISIE CONCURS,

DR. Filimon Valeria - Cristina

Secretar,

Ec. Nita Angela

Unde

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Depozitelor nr.3
    Deva
    Romania
ambhddeva@upcbiz.ro

Cand

De la 09/16/2019 21:00
La 09/16/2019 21:00

Oragnizator

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
ambhddeva@upcbiz.ro

Social Stream

Participate on Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: #serviciuldeambulantaaljudetuluihunedoara