ANUNT

09/22/2019 21:00 la 09/22/2019 21:00

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Deva, Romania

REZULTATUL PROBEI SCRISE

LA EXAMENUL ORGANIZAT DE SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT SEF

23.09.2019


NR. CRT

NUMELE SI PRENUMELE

NOTA PROBA SCRISA

REZULTAT PROBA SCRISA

1

SANA MARGARETA - HILDA

10.00

ADMIS


Termen depunere contestatii : 24.09.2019, ora 16,30..

Termen comunicare rezultate contestatii : 24.09.2019, ora 18,00.

Sustinerea proiectului de specialitate si a interviului de selectie :25.09.2019, ora 12,30.Daca nu doreste sa depuna contestatie cu privire la rezultatatul probei scrise, candidatul poate solicita, in scris, sustinerea proietului de specialitate si a interviului de selectie in data de 23.09.2019. Cererea va fi depusa la secretarul comisiei de concurs.


Comisia examen:

Dr. Filimon Valeria- Cristina – manager general in cadrul SJA Hunedoara- presedinte

Dr. Petru Melinte - reprezentant al Ministerului Sanatatii- SMU- membru

As. Nemet Ramona - asistent sef in cadrul SJA Satu Mare - membru

Ec. Nita Angela –ec.sp.IA in cadrul SJA Hunedoara - secretar

Amb.Ciuica Petrisor - lider de sindicat in cadrul SJA Hunedoara-observator,


REZULTATUL SUSTINERII PROIECTULUI DE SPECIALITATE

LA EXAMENUL ORGANIZAT DE SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT SEF

23.09.2019


NR. CRT

NUMELE SI PRENUMELE

NOTA PROBA

REZULTAT PROBA

1

SANA MARGARETA - HILDA

8.83

ADMIS
Comisia de examen:

Presedinte: Dr. Filimon Valeria - Cristina – Manager General SJA Hunedoara

Membru: Dr. Petru Melinte - Reprezentant al Ministerului Sanatatii – SMU

Membru: As sef Nemet Ramona - SAJ Satu Mare

Secretar: Ec Nita Angela – ec.sp.IA – birou RUNOS SJA Hunedoara

Observator din partea sindicatului: Ciuica Petrisor - lider de sindicat SJA Hunedoara

REZULTATUL SUSTINERII INTERVIULUI DE SELECTIE

LA EXAMENUL ORGANIZAT DE SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT SEF

23.09.2019


NR. CRT

NUMELE SI PRENUMELE

NOTA PROBA

REZULTAT PROBA

1

SANA MARGARETEA HILDA

9.50

ADMIS


Rezultatele finale vor fi afisate in data de 23.09.2019 ora 15,00

Comisia de examen:

Presedinte: Dr. Filimon Valeria - Cristina – Manager General SJA Hunedoara

Membru: Dr. Petru Melinte - Reprezentant al Ministerului Sanatatii – SMU

Membru: As sef Nemet Ramona - SAJ Satu Mare

Secretar: Ec Nita Angela – ec.sp.IA – birou RUNOS SJA Hunedoara

Observator din partea sindicatului: Ciuica Petrisor - lider de sindicat SJA HunedoaraREZULTATE FINALE LA EXAMENUL ORGANIZAT DE SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE ASISTENT SEF
NR.

CRT.

NUMELE SI PRENUMELE

NOTA FINALA

REZULTAT

FINAL

PROBA SCRISA

PROIECT DE SPECIALITATE

INTERVIU DE SELECTIE

TOTAL

1

SANA

MARGARETA- HILDA

10.00

8.83

9.50

9.44

ADMISCandidatul are dreptul să conteste rezultatul final al concursului, cu excepţia interviului de selecţie, conform prevederilor Ordinului MS nr. 157/2019, Anexa1, art. 11, alin.(3).

Termen de depunere a contestatiilor: 24.09.2019 ora 15,00

Termen comunicare rezultate contestatii : 25.09.2019 ora 15,00
Comisia de examen:

Presedinte: Dr. Filimon Valeria - Cristina – Manager General SJA Hunedoara

Membru: Dr. Petru Melinte - Reprezentant al Ministerului Sanatatii – SMU

Membru: As sef Nemet Ramona - SAJ Satu Mare

Secretar: Ec Nita Angela – ec.sp.IA – birou RUNOS SJA Hunedoara

Observator din partea sindicatului: Ciuica Petrisor - lider de sindicat SJA HunedoaraUnde

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Depozitelor nr.3
    Deva
    Romania
ambhddeva@upcbiz.ro

Cand

De la 09/22/2019 21:00
La 09/22/2019 21:00

Oragnizator

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
ambhddeva@upcbiz.ro

Social Stream

Participate on Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: #serviciuldeambulantaaljudetuluihunedoara