ANUNT

09/22/2019 21:00 la 09/22/2019 21:00

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Deva, Romania

REZULTATUL PROBEI SCRISE

LA EXAMENUL ORGANIZAT DE SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DIRECTOR ECONOMIC

23.09.2019


NR. CRT

NUMELE SI PRENUMELE

NOTA PROBA SCRISA

REZULTAT PROBA SCRISA

1

BODREAN ADRIAN

10.00

ADMIS


Rezultatul notarii va fi afisat la avizier si pe site-ul unitatii.

Termen depunere contestatii : 24.09.2019, ora 16.30.

Termen comunicare rezultate contestatii : 24.09.2019 ora 18.00.

Sustinerea proiectului de specialitate si a interviului de selectie :25.09.2019, ora 09,30.Daca nu doreste sa depuna contestatie cu privire la rezultatatul probei scrise, candidatul poate solicita, in scris, sustinerea proietului de specialitate si a interviului de selectie in data de 23.09.2019. Cererea va fi depusa la secretarul comisiei de concurs.Comisia de examen:

Presedinte: Dr. Filimon Valeria Cristina – Manager General SJA Hunedoara

Membru: Dr. Petru Melinte - Reprezentant al Ministerului Sanatatii – SMU

Membru: Dr.Ec. Bintintan Socaciu Ana – director economic SAJ Cluj

Secretar: Ec Nita Angela – ec. sp.IA - birou RUNOS SJA Hunedoara

Observator din partea sindicatului: Ciuica Petrisor - lider de sindicat SJA Hunedoara

REZULTATUL SUSTINERII PROECTULUI DE SPECIALITATE

LA EXAMENUL ORGANIZAT DE SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DIRECTOR ECONOMIC

23.09.2019


NR. CRT

NUMELE SI PRENUMELE

NOTA PROBA

REZULTAT PROBA

1

BODREAN ADRIAN

9.33

ADMIS
Comisia de examen:

Presedinte: Dr. Filimon Valeria Cristina – Manager General SJA Hunedoara

Membru: Dr. Petru Melinte - Reprezentant al Ministerului Sanatatii – SMU

Membru: Dr.Ec. Bintintan Socaciu Ana – director economic SAJ Cluj

Secretar: Ec Nita Angela – ec. sp.IA - birou RUNOS SJA Hunedoara

Observator din partea sindicatului: Ciuica Petrisor - lider de sindicat SJA Hunedoara

REZULTATUL SUSTINERII INTERVIULUI DE SELECTIE

LA EXAMENUL ORGANIZAT DE SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DIRECTOR ECONOMIC

23.09.2019


NR. CRT

NUMELE SI PRENUMELE

NOTA PROBA

REZULTAT PROBA

1

BODREAN ADRIAN

10.00

ADMIS


Rezultatele finale vor fi afisate in data de 23.09.2019 ora 15,00Comisia de examen:

Presedinte: Dr. Filimon Valeria Cristina – Manager General SJA Hunedoara

Membru: Dr. Petru Melinte - Reprezentant al Ministerului Sanatatii – SMU

Membru: Dr.Ec. Bintintan Socaciu Ana – director economic SAJ Cluj

Secretar: Ec Nita Angela – ec. sp.IA - birou RUNOS SJA Hunedoara

Observator din partea sindicatului: Ciuica Petrisor - lider de sindicat SJA Hunedoara

REZULTATE FINALE LA EXAMENUL ORGANIZAT DE SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE DIRECTOR ECONOMIC


NR.

CRT.

NUMELE SI PRENUMELE

NOTA FINALA

REZULTAT

FINAL

PROBA SCRISA

PROIECT DE SPECIALITATE

INTERVIU DE SELECTIE

TOTAL

1

BODREAN ADRIAN

10.00

9.33

10.00

9.77

ADMISCandidatul are dreptul să conteste rezultatul final al concursului, cu excepţia interviului de selecţie, conform prevederilor Ordinului MS nr. 157/2019, Anexa1, art. 11, alin.(3).

Termen de depunere a contestatiilor: 24.09.2019 ora 15,00

Termen comunicare rezultate contestatii : 25.09.2019 ora 15,00
Comisia de examen:

Presedinte: Dr. Filimon Valeria Cristina – Manager General SJA Hunedoara

Membru: Dr. Petru Melinte - Reprezentant al Ministerului Sanatatii – SMU

Membru: Dr.Ec. Bintintan Socaciu Ana – director economic SAJ Cluj

Secretar: Ec Nita Angela – ec. sp.IA - birou RUNOS SJA Hunedoara

Observator din partea sindicatului: Ciuica Petrisor - lider de sindicat SJA Hunedoara
Unde

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Depozitelor nr.3
    Deva
    Romania
ambhddeva@upcbiz.ro

Cand

De la 09/22/2019 21:00
La 09/22/2019 21:00

Oragnizator

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
ambhddeva@upcbiz.ro

Social Stream

Participate on Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: #serviciuldeambulantaaljudetuluihunedoara