ANUNT

09/22/2019 21:00 la 09/22/2019 21:00

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Deva, Romania

REZULTATUL PROBEI SCRISE

LA EXAMENUL ORGANIZAT DE SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DIRECTOR MEDICAL

23.09.2019


NR. CRT

NUMELE SI PRENUMELE

NOTA PROBA SCRISA

REZULTAT PROBA SCRISA

1

STOICA - MARIS EMIL

10.00

ADMIS


Termen depunere contestatii : 24.09.2019, ora 16,30.

Termen comunicare rezultate contestatii : 24.09.2019, ora 18,00.

Sustinerea proiectului de specialitate si a interviului de selectie :25.09.2019, ora 11,00.Daca nu doreste sa depuna contestatie cu privire la rezultatatul probei scrise, candidatul poate solicita, in scris, sustinerea proietului de specialitate si a interviului de selectie in data de 23.09.2019. Cererea va fi depusa la secretarul comisiei de concurs.Comisia de examen:

Presedinte:Dr. Filimon Valeria – Cristina – Manager General SJA Hunedoara

Membru:Dr. Petru Melinte - Reprezentant al Ministerului Sanatatii – SMU

Membru: Dr. Dehelean Carmen – medic primar M.U. –DIR.MED. SAJ Timis

Secretar: Ec Nita Angela – ec.sp.IA –birou RUNOS SJA Hunedoara

Observator din partea sindicatului: Amb. Ciuica Petrisor – lider de sindicat SJA Hunedoara

REZULTATUL SUSTINERII PROIECTULUI DE SPECIALITATE

LA EXAMENUL ORGANIZAT DE SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DIRECTOR MEDICAL

23.09.2019
NR. CRT

NUMELE SI PRENUMELE

NOTA PROBA

REZULTAT PROBA

1

STOICA – MARIS EMIL

8.50

ADMIS
Comisia de examen:

Presedinte:Dr. Filimon Valeria - Cristina – Manager General SJA Hunedoara

Membru:Dr. Petru Melinte - Reprezentant al Ministerului Sanatatii – SMU

Membru: Dr. Dehelean Carmen – medic primar M.U. – dir.med SAJ Timis

Secretar: Ec Nita Angela –economist sp.IA - birou RUNOS – SJA Hunedoara

Observator din partea sindicatului: Amb. Ciuica Petrisor - lider de sindicat -SJA Hunedoara
REZULTATUL SUSTINERII INTERVIULUI DE SELECTIE

LA EXAMENUL ORGANIZAT DE SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DIRECTOR MEDICAL

23.09.2019


NR. CRT

NUMELE SI PRENUMELE

NOTA PROBA

REZULTAT PROBA

1

STOICA MARIS EMIL

8.66

ADMIS


Rezultatele finale vor fi afisate in data de 23.09.2019 ora 15,00Comisia de examen:

Presedinte: Dr. Filimon Valeria Cristina – Manager General SJA Hunedoara

Membru: Dr. Petru Melinte - Reprezentant al Ministerului Sanatatii – SMU

Membru: Dr.Ec. Bintintan Socaciu Ana – director economic SAJ Cluj

Secretar: Ec Nita Angela – ec. sp.IA - birou RUNOS SJA Hunedoara

Observator din partea sindicatului: Ciuica Petrisor - lider de sindicat SJA HunedoaraREZULTATE FINALE LA CONCURSUL ORGANIZAT DE SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE DIRECTOR MEDICAL
NR.

CRT.

NUMELE SI PRENUMELE

NOTA FINALA

REZULTAT

FINAL

PROBA SCRISA

PROIECT DE SPECIALITATE

INTERVIU DE SELECTIE

TOTAL

1

STOICA- MARIS EMIL

10.00

8.50

8.66

9.05

ADMISCandidatul are dreptul să conteste rezultatul final al concursului, cu excepţia interviului de selecţie, conform prevederilor Ordinului MS nr. 157/2019, Anexa1, art. 11, alin.(3).

Termen de depunere a contestatiilor: 24.09.2019 ora 15,00

Termen comunicare rezultate contestatii : 25.09.2019 ora 15,00


Comisia de examen:

Presedinte:Dr. Filimon Valeria - Cristina – Manager General SJA Hunedoara

Membru: Dr. Petru Melinte - Reprezentant al Ministerului Sanatatii – SMU

Membru: Dr. Dehelean Carmen – medic primar M.U. – dir.med. SAJ Timis

Secretar: Ec Nita Angela – ec.sp.IA – birou RUNOS – SJA Hunedoara

Observator din partea sindicatului: Amb. Ciuica Petrisor – lider de sindicat SJA HunedoaraUnde

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Depozitelor nr.3
    Deva
    Romania
ambhddeva@upcbiz.ro

Cand

De la 09/22/2019 21:00
La 09/22/2019 21:00

Oragnizator

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
ambhddeva@upcbiz.ro

Social Stream

Participate on Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: #serviciuldeambulantaaljudetuluihunedoara