ANUNT

09/22/2019 21:00 la 09/22/2019 21:00

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Deva, Romania

REZULTATUL PROBEI SCRISE

LA EXAMENUL ORGANIZAT DE SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DIRECTOR TEHNIC

23.09.2019


NR. CRT

NUMELE SI PRENUMELE

NOTA PROBA SCRISA

REZULTAT PROBA SCRISA

1

STOICESCU CLAUDIU

10.00

ADMIS


Termen depunere contestatii : 24.09.2019, ora 16,30.

Termen comunicare rezultate contestatii : 24.06.2019, ora 18,00.

Sustinerea proiectului de specialitate si a interviului de selectie :25.09.2019, ora 08,00.Daca nu doreste sa depuna contestatie cu privire la rezultatatul probei scrise, candidatul poate solicita, in scris, sustinerea proietului de specialitate si a interviului de selectie in data de 23.09.2019. Cererea va fi depusa la secretarul comisiei de concurs.


Comisia de examen:

Presedinte:Dr. Filimon Valeria Cristina – Manager General SJA Hunedoara

Membru:Dr. Petru Melinte - Reprezentant al Ministerului Sanatatii – SMU

Membru: Ing Bunaiasu Mircea Pantelemon – dir.tehn.int.SAJ Gorj

Secretar: Ec Nita Angela – ec.sp.IA SJA Hunedoara

Observator din partea sindicatului: Ciuica Petrisor –lider de sindicat - SJA Hunedoara

REZULTATUL SUSTINERII PROIECTULUI DE SPECIALITATE

LA EXAMENUL ORGANIZAT DE SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DIRECTOR TEHNIC

23.09.2019


NR. CRT

NUMELE SI PRENUMELE

NOTA PROBA

REZULTAT PROBA

1

STOICESCU CLAUDIU

9.16

ADMIS
Comisia de examen:

Presedinte:Dr. Filimon Valeria Cristina – Manager General SJA Hunedoara

Membru: Dr. Petru Melinte - Reprezentant al Ministerului Sanatatii – SMU

Membru: Ing Bunaiasu Mircea Pantelemon – dir.tehn.int.SAJ Gorj

Secretar: Ec Nita Angela – ec.sp.IA SJA Hunedoara

Observator din partea sindicatului: Ciuica Petrisor –lider de sindicat - SJA HunedoaraREZULTATUL SUSTINERII INTERVIULUI DE SELECTIE

LA EXAMENUL ORGANIZAT DE SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DIRECTOR TEHNIC

23.09.2019


NR. CRT

NUMELE SI PRENUMELE

NOTA PROBA

REZULTAT PROBA

1

STOICESCU CLAUDIU

9.33

ADMIS


Rezultatele finale vor fi afisate in data de 23.09.2019 ora 15,00Comisia de examen:

Presedinte:Dr. Filimon Valeria Cristina – Manager General SJA Hunedoara

Membru:Dr. Petru Melinte - Reprezentant al Ministerului Sanatatii – SMU

Membru: Ing Bunaiasu Mircea Pantelemon – dir.tehn.int.SAJ Gorj

Secretar: Ec Nita Angela – ec.sp.IA SJA Hunedoara

Observator din partea sindicatului: Ciuica Petrisor –lider de sindicat - SJA HunedoaraUnde

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Depozitelor nr.3
    Deva
    Romania
ambhddeva@upcbiz.ro

Cand

De la 09/22/2019 21:00
La 09/22/2019 21:00

Oragnizator

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
ambhddeva@upcbiz.ro

Social Stream

Participate on Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: #serviciuldeambulantaaljudetuluihunedoara