ANUNT

10/01/2019 21:00 la 10/01/2019 21:00

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Deva, Romania

TABEL SALARII AUGUST 2019
Statia Functia Salariu
baza
Cuantum spor ture cf.L.153/2017 Spor calc.cf.
L.153/2017
Spor cond.deoseb.
Cf.L.153/2017
Suma SL
cf.L.153/2017
Suma ore suplim./garzi ZL cf.L.153/2017
Suma ore suplim./garzi SD cf.L.153/2017
Norma hrana cf.L.153/2017
DEVA Ambulantier 5145 439
2560 1064 493 39 314
ORASTIE Asistent medical PL 4985 429
2350 1056 1166 518 297
PETROSANI Ambulantier 5145 324
1887 929

231
PETROSANI Ambulantier 5145 254
1482 464 435 194 182
HUNEDOARA Merceolog IA 3265
407 1356


347
PETROSANI Asistent medical principal PL 5184 291
1493 796 199
182
LUPENI Asistent medical principal PL 5184 555
2851 1481
88 347
ORASTIE Ambulantier 5660 280
1631 553 639
182
DEVA Inginer sp. IA 4721
660 2200


347
HATEG Ambulantier 5145 486
2830 1064 406 658 347
PETROSANI Asistent medical principal PL 5184 423
2172 951 564 309 264
VULCAN Asistent medical principal PL 4933 528
2713 1157 473
347
DEVA Ambulantier 2573

1078


132
PETROSANI Ambulantier 5145 486
2830 1103 842
347
BRAD Sofer I 4740 401
2607 767 551
347
BRAD Ambulantier 5145 231
1348 561 145
165
BRAD Asistent medical principal PL 5703 552
2838 1119 1350
314
MEDICI GARZI PETROSANI Medic Specialist MF 5679

0
1280 8068
PETROSANI Medic Specialist MF 13798

3975


182
PETROSANI Ambulantier 5145 208
1213 658 755
149
HATEG Asistent medical principal PL 5184 555
2851 1326 464 309 347
BRAD Asistent medical principal S 5775 646
3176 1543 579 206 347
BRAD Asistent medical principal PL 5057 258
1324 776 388
165
DEVA Asistent medical principal S 5775 369
1815 746 579
198
DEVA Ambulantier 5145 254
1482 561 1132 194 182
PETROSANI Asistent medical principal PL 5184 555
2851 1371 895
347
HUNEDOARA Ambulantier 5145 486
2830 1393 1045
347
HUNEDOARA Asistent medical principal PL 5184 555
2851 1061 928
347
PETROSANI Ambulantier 5145 254
1482 503 1132
182
DEVA Ambulantier 5145 254
1482 755 813
182
DEVA Director economic grad I interimar 6762

2709


264
DEVA Economist I A specialist 4721
346 1152


182
DEVA Operator reg.urg. debutant 1568 194
710 447

182
PETROSANI Ambulantier 5145 486
2830 1122 1364
347
BARU Asistent medical principal S 6353 473
2329 1160 339 1415 231
DEVA Medic MG 7716 430
3031 850

248
HATEG Ambulantier 5145 324
1887 832 232
231
PETROSANI Ambulantier 5145 254
1482 697 581
182
DEVA Operator reg. urg. principal 3423 332
1216 954 1041
264
ORASTIE Ambulantier 5145 231
1348 600 929
165
MEDICI GARZI PETROSANI Medic specialist MU 5542

0
908 4239
DEVA Ambulantier 5145 324
1887 890 668
231
VULCAN Ambulantier 5019 338
1971 1170 1359
248
VULCAN Asistent medical principal S 5496 322
1583 930 294
182
BRAD Sofer I 4740 401
2607 847 599 256 347
DEVA Asistent medical PL 4985 262
1436 618 777 40 182
DEVA Operator reg. urg. 3211 304
1116 876 955
264
PETROSANI Ambulantier 5145 69
404 464

50
ORASTIE Asistent medical principal PL 5184 291
1493 1172 1061
182
PETROSANI Asistent medical principal PL 5057 541
2781 1035 420
347
HUNEDOARA Sofer I 4740

0MEDICI GARZI DEVA Medic specialist MU 5822

0
1909 4135
DEVA Medic specialist MU 13156 665
5513 954

264
HUNEDOARA Ambulantier 5145 254
1482 600 581
182
DEVA Tehnician IA 3265
349 1162


297
DEVA Medic MG 7716 459
3234 1234

264
MEDICI GARZI DEVA Medic MG 4015

0
1645 1097
HUNEDOARA Sofer I 4859 411
2672 983 762 164 347
MEDICI GARZI ORASTIE Medic primar MF 7301

0
972 4189
DEVA Medic primar MF 16205 834
6791 1197

264
PETROSANI Asistent medical principal PL 5184 159
815 685

99
HATEG Ambulantier 5145 347
2021 793 1074 39 248
BRAD Asistent medical principal S 5775 369
1815 926 926
198
PETROSANI Asistent medical PL 4001 321
2201 858 288
347
PETROSANI Asistent medical principal PL 5184 423
2172 1061

264
LUPENI Ambulantier 5660 407
2372 1086 1149 681 264
HUNEDOARA Asistent medical principal PL 5184 449
2308 1061 1127
281
PETROSANI Functionar 3083
237 790


215
PETROSANI Ambulantier 5145 370
2156 1161 1596
264
BRAD Medic primar MF 8306 428
3480 971

132
BRAD Ambulantier 5145 486
2830 1026 348
347
LUPENI Asistent medical principal S 5775 338
1664 926 309
182
BARU Asistent medical principal PL 5184 185
950 641 99
116
DEVA Asistent medical principal S 5496 468
2303 1298 1212 343 264
ORASTIE Asistent medical principal PL 5703 610
3137 1751 1313
347
HUNEDOARA Ambulantier 5145 439
2560 1161 1161
314
ORASTIE Medic Specialist MF 14143

7779


347
MEDICI GARZI ORASTIE Medic Specialist MF 5822

0
179 4374
CALAN Ambulantier 4896 462
2693 1142 1326
347
VULCAN Asistent medical principal PL 5703 610
3137 1337 182 340 347
ILIA Asistent medical PL 4985 452
2481 1096 508 40 314
PETROSANI Asistent medical principal PL 5057

0LUPENI Asistent medical principal PL 4933 352
1809 652 189
231
DEVA Ambulantier 5145 254
1482 793 929 194 182
DEVA Asistent medical principal PL 5184 555
2851 1326 1028 1238 347
BARU Asistent medical principal PL 5184 423
2172 1061 133 44 264
ORASTIE Ambulantier 5145 486
2830 1064 1103
347
PETROSANI Asistent medical principal PL 5184 555
2851 1326 796
347
HUNEDOARA Asistent medical PL 4001 230
1572 614 461
248
DEVA Mecanic auto I 2962

671


198
ORASTIE Asistent medical principal PL 5057 283
1457 1035 744
182
LUPENI Ambulantier 5145 393
2291 1161 1277 348 281
DEVA Medic specialist MU 13156 665
5513 1153
954 264
DEVA Asistent medical PL 5219 524
2734 1252 720 668 347
LUPENI Medic MG 8715

2282


165
LUPENI Ambulantier 5145 486
2830 1064 929 77 347
BRAD Asistent medical principal PL 5057 464
2384 1078 485 474 297
DEVA Economist I A specialist 4721
597 1990


314
DEVA Economist I A specialist 5193
484 1613


231
DEVA Operator reg. urg. 2578 244
896 703 767
264
MEDICI GARZI DEVA Medic MG 4015

0
1481 3291
DEVA Medic MG 7716 602
4244 987

347
HUNEDOARA Asistent medical principal PL 5057 541
2781 1445 388
347
LUPENI Asistent medical principal S 5775 338
1664 875 309
182
LUPENI Ambulantier 5145 254
1482 658 581
182
HUNEDOARA Ambulantier 5145 347
2021 929 348 929 248
DEVA Operator reg. urg. principal 3423

0DEVA Operator reg. urg. principal 1712

0HUNEDOARA Ambulantier 5660 407
2372 1022 894 43 264
BARU Ambulantier 5145 185
1078 561 232
132
HATEG Asistent medical principal PL 5184 555
2851 1326 398 442 347
MEDICI GARZI DEVA Medic primar MU 7484

0
3067 3271
DEVA Manager general grad I 15557

2714


248
DEVA Operator reg. urg. 3056 290
1063 833 909
264
DEVA Operator reg. urg. principal 3423 332
1216 919 1041
264
HUNEDOARA Asistent medical principal S 5775 492
2420 1235 617 309 264
DEVA Operator reg. urg. principal 3423 332
1216 919 1041
264
DEVA Sofer I 4624 298
1938 826 1216
264
DEVA Asistent medical principal SSD 5171 282
1490 816 1514
182
ORASTIE Ambulantier 5145 278
1617 1064 1742
198
MEDICI GARZI DEVA Medic specialist MU 5542

0HUNEDOARA Ambulantier 5145 370
2156 929 900 464 264
BRAD Medic primar MF 16611 641
5221 1227

198
PETROSANI Asistent medical principal S 5775 338
1664 797 424
182
LUPENI Ambulantier 5145 139
809 561 697
99
HATEG Ambulantier 5145 486
2830 929 406 387 347
PETROSANI Asistent medical principal S 5634 630
3099 1556 753
347
PETROSANI Ambulantier 5145 486
2830 1122 697
347
BARU Asistent medical principal PL 5184 238
1222 641 398
149
DEVA Sofer I 4740 306
1986 1039 1534
264
PETROSANI Asistent medical principal S 5775 338
1664 926 309
182
DEVA Asistent medical principal S 5775

0MEDICI GARZI DEVA Medic MG 4218

0DEVA Medic MG 2896 118
834 346


DEVA Ambulantier 4896 242
1411 442 221
182
DEVA Asistent medical PL 4302

0PETROSANI Asistent medical principal PL 5184 555
2851 1282 1161
347
HUNEDOARA Ambulantier 5145 231
1348 697 1016
165
DEVA Operator reg. urg. principal 3423 83
304 295 416
66
DEVA Referent sp.grad I 4494
359 1197


198
BRAD Asistent medical principal S 5634 300
1476 778 753 502 165
DEVA Operator reg. urg. principal 3423 332
1216 954 1041
264
HATEG Ambulantier 5145 254
1482 503 232 310 182
HATEG Asistent medical principal PL 4933 528
2713 1157 442
347
ORASTIE Ambulantier 5145 486
2830 1064 1132 155 347
ORASTIE Asistent medical principal PL 5184 555
2851 1326 1359 442 347
BRAD Ambulantier 5145 370
2156 1064 551 503 264
ORASTIE Asistent medical principal PL 5057 283
1457 712 647
182
DEVA Secretar dactilograf I A 3444
234 778


182
BARU Ambulantier 5145

0DEVA Ambulantier 5145 486
2830 1200 784
347
DEVA Ambulantier 5145 486
2830 1161 871
347
BARU Ambulantier 5145 370
2103 1026 464 194 264
HUNEDOARA Asistent medical PL 4518

0BRAD Ambulantier 5145 278
1617 793 348
198
DEVA Asistent medical principal S 5634 540
2656 1204 640
297
DEVA Asistent medical principal S 5775 400
1966 1055 1620 51 215
BRAD Medic Specialist MF 6418 325
2690 659

132
HATEG Asistent medical principal PL 5703 291
1494 705 584
165
ILIA Asistent medical principal PL 5184 159
815 531

99
DEVA Ambulantier 5145 278
1617 561 348
198
CALAN Ambulantier 5145 347
2021 1161 1074 116 248
LUPENI Asistent medical principal PL 5184 555
2851 796

347
DEVA Ambulantier 5145 416
2426 1026 755 310 297
DEVA Sofer I 4403 107
692 178 579 89 99
LUPENI Ambulantier 5145 486
2830 1161 1132
347
DEVA Asistent medical principal PL 5184 299
1900 818 341 318 182
PETROSANI Ambulantier 5145 499
3602 1293 1074
347
HATEG Asistent medical principal S 5775 646
3176 1415
566 347
HATEG Ambulantier 5145 486
2830 929 522 387 347
MEDICI REZIDENTI DEVA Medic rezident an I 5700

391


198
DEVA Consilier juridic IA 4494
299 997


165
ORASTIE Asistent medical principal PL 5184 555
2851 1326 1293 354 347
LUPENI Ambulantier 5145 486
2830 1432 1045
347
HUNEDOARA Asistent medical principal S 5775 338
1664 746 772 463 182
VULCAN Ambulantier 5145 370
2156 793 958
264
DEVA Asistent medical principal PL 5057 541
2781 1294 1229 259 347
LUPENI Ambulantier 5145 486
2830 968 784 77 347
DEVA Ingrijitoare 2641

835 435

231
DEVA Asistent medical principal PL 5184 555
2851 1326 1260 309 347
DEVA Ambulantier 5145 324
1887 832 610
231
ILIA Ambulantier 5660 153
889 511

99
DEVA Ambulantier 5145 486
2830 1161 1074
347
DEVA Asistent medical principal S 5775 338
1664 797 926 772 182
HUNEDOARA Medic Specialist MF 11356

0MEDICI GARZI DEVA Medic specialist MU 5822

0
1431 954
DEVA Medic specialist MU 13156 582
4824 1153

231
DEVA Sofer II 4796 207
1507 519 866 58 198
ILIA Ambulantier 5145 439
2560 1064 493 39 314
MEDICI REZIDENTI DEVA Medic rezident an III 6700

0BRAD Medic primar MF 17421 918
7301 1975

264
DEVA Ambulantier 5145 486
2830 1161 697 39 347
DEVA Economist I A specialist 4721
503 1676


264
VULCAN Asistent medical principal PL 4933 277
1421 757 631
182
DEVA Asistent medical principal PL 5184 343
1765 951 928 840 215
HATEG Asistent medical principal S 5634 330
1623 903 1129
182
DEVA Asistent medical principal PL 5184 555
2851 1326 1227 88 347
HATEG Sofer II 4679 353
2573 675 253 169 347
HATEG Asistent medical principal PL 5184 423
2172 1061 497 531 264
HUNEDOARA Asistent medical principal PL 5184 555
2851 1592 1426 221 347
VULCAN Asistent medical principal S 5775 646
3176 1852 1080
347
PETROSANI Asistent medical principal PL 5184 555
2851 1282 365
347
ILIA Asistent medical principal PL 4933 302
1550 1010 442 168 198
ORASTIE Asistent medical principal PL 5184 555
2851 1326 1326 486 347
DEVA Ambulantier 5145 301
1752 600 842
215
DEVA Asistent medical PL 4985 500
2742 1195 747
347
PETROSANI Asistent medical principal PL 5703 610
3137 1289 1167
347
DEVA Ambulantier 5145 370
2156 1064 493 271 264
DEVA Operator reg. urg. principal 3423 435
1596 1335 1249
347
PETROSANI Asistent medical PL 4518 345
1893 741 54
264
BRAD Ambulantier 5660 356
2075 809 639 426 231
HATEG Ambulantier 5145 370
2156 832 464
264
DEVA Operator reg. urg. principal 3423 332
1216 954 1041
264
ILIA Sofer II 4796 362
2638 995 908 231 347
DEVA Asistent medical principal S 5775 338
1664 797 772
182
DEVA Mecanic auto I 2962

1175


347
BRAD Ambulantier 5145 254
1482 832 581
182
DEVA Ambulantier 5145 486
2830 1161 755
347
DEVA Economist I A specialist 4721
346 1152


182
HUNEDOARA Asistent medical principal SSD 5434 567
2989 1467 813 542 347
DEVA Ambulantier 5145

0ORASTIE Ambulantier 5145 393
2291 987 1161 503 281
LUPENI Ambulantier 4896 352
2052 571

264
MEDICI GARZI HUNEDOARA Medic primar MF 7694

0HUNEDOARA Medic primar MF 17857

0LUPENI Ambulantier 5145 254
1482 561 581
182
VULCAN Asistent medical principal PL 5184 555
2851 1326 1194
347
CALAN Asistent medical principal PL 5184 555
2851 1326 895
347
VULCAN Asistent medical principal S 5775 430
2117 823 463
231
MEDICI GARZI DEVA Medic Specialist MF 5278

0
865 3172
DEVA Medic Specialist MF 11924 641
5309 865

281
DEVA Asistent medical principal S 5775 338
1664 797 810
182
HATEG Asistent medical principal PL 5184 555
2851 1371 497
347
PETROSANI Ambulantier 5145 486
2830 1258 1393
347
ILIA Ambulantier 5019 248
1446 906 963 566 182
PETROSANI Ambulantier 5145 486
2830 1432 755
347
BRAD Asistent medical principal S 5775 646
3176 1543 463
347
HUNEDOARA Ambulantier 5145 486
2830 1161 1945 813 347
HUNEDOARA Ambulantier 5145 324
1887 929 1016 232 231
HUNEDOARA Sofer II 4346 328
2390 785 471 157 347
DEVA Asistent medical PL 4518 453
2485 1174 379
347
DEVA Sofer I 4740 401
2607 959 695
347
BRAD Ambulantier 5145 486
2830 1161 696
347
LUPENI Asistent medical principal PL 5184 555
2851 1326 531 177 347
DEVA Ambulantier 5145 254
1482 1064 639 581 182
MEDICI GARZI DEVA Medic Specialist MF 5822

0
1431 954
DEVA Medic Specialist MF 13156 873
7236 1153

347
DEVA Electrician auto I 2962

895


264
DEVA Asistent Sef grad I 6930

2640


264
DEVA Referent IA 3265
407 1356


347
HATEG Ambulantier 5145 370
2156 832 406
264
DEVA Asistent medical principal PL 5184 423
2119 1172 1326
264
LUPENI Ambulantier 5145 278
1617 793 1132
198
BRAD Ambulantier 5145 486
2830 1432 697 426 347
BRAD Sofer I 4859 411
2672 787 713
347
DEVA Asistent medical principal PL 5184 449
2308 1216 729 88 281
ORASTIE Medic Specialist MF 13156

6547


314
MEDICI GARZI ORASTIE Medic Specialist MF 5822

0
2207 7078
DEVA Operator reg. urg. principal 3423 373
1368 989 1249
297
DEVA Asistent medical principal PL 5184 555
2851 1326 796
347
BARU Ambulantier 5145 231
1348 464 145
165
HATEG Ambulantier 5660 458
2668 1256 1405 426 297
DEVA Economist I A specialist 4721
440 1467


231
MEDICI GARZI ORASTIE Medic specialist MU 5822

0
418 3261
DEVA Director medical interimar grad I 14143

3793


347
DEVA Director tehnic grad I 6975

1974


198
ORASTIE Ambulantier 5145 486
2830 1161 348
347
CALAN Asistent medical principal S 5775 646
3176 1723 1042 309 347
CALAN Asistent medical principal PL 5184 238
1222 575 398
149
MEDICI GARZI HUNEDOARA Medic primar MF 7484

0
2530 8076
HUNEDOARA Medic primar MF 16611

9136


347
HUNEDOARA Ambulantier 4896 462
2963 1105 1050 184 347
CALAN Asistent medical principal PL 4933 277
1421 610 915
182
LUPENI Asistent medical principal S 5634 630
3099 1455 75
347
DEVA Inginer II 4117

618


347
DEVA Asistent medical principal S 5634 630
3099 1506 903 100 347
BRAD Asistent medical principal PL 5057 541
2781 1294 388
347
BRAD Asistent medical principal PL 5184 317
1629 995 398 531 198
PETROSANI Ambulantier 5145 486
2830 1296 842
347
ORASTIE Asistent medical principal PL 5057 412
2119 1186 1197
264
DEVA Ambulantier 5145 486
2830 1161 871 310 347
ORASTIE Ambulantier 5145 347
2021 793 842 426 248
HUNEDOARA Asistent medical principal SSD 5434 567
2989 1354 813 542 347
HUNEDOARA Ambulantier 5145 486
2830 1161 697 464 347
HUNEDOARA Asistent medical principal PL 5703 610
3137 1629 912 292 347
HUNEDOARA Asistent medical PL 4302 41
225


33
DEVA Operator reg. urg. principal 3423 435
1596 1335 1249
347
PETROSANI Ambulantier 5145 486
2830 1064 755 464 347
ORASTIE Sofer I 4859 411
2672 901 393
347
PETROSANI Ambulantier 5019 474
2760 1265 1501
347
ORASTIE Asistent medical principal PL 5057

0DEVA Operator reg. urg. 2910 190
696 692 952
182
HUNEDOARA Asistent medical principal S 5775 492
2420 1235 694 772 264
VULCAN Ambulantier 5145 486
2830 1335 900
347
LUPENI Asistent medical principal PL 5184 555
2851 1481 497 531 347
DEVA Asistent medical principal S 5775 338
1664 746 772 257 182
HUNEDOARA Asistent medical principal SSD 5301 421
2222 1101 694
264
MEDICI GARZI HUNEDOARA Medic Specialist MF 5822

0
2565 6283
HUNEDOARA Medic Specialist MF 13156

5513


264
LUPENI Ambulantier 5145 208
1213 561 348
149
PETROSANI Asistent medical principal S 5496

0ORASTIE Ambulantier 5145 486
2830 1258 1393 387 347

Unde

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Depozitelor nr.3
    Deva
    Romania
ambhddeva@upcbiz.ro

Cand

De la 10/01/2019 21:00
La 10/01/2019 21:00

Oragnizator

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
ambhddeva@upcbiz.ro

Social Stream

Participate on Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: #serviciuldeambulantaaljudetuluihunedoara