ANUNT

10/20/2019 21:00 la 10/20/2019 21:00

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Deva, Romania

In conformitate cu art. 19 din H.G.R. Nr. 286/23.03.2011, modificata prin H.G. R. nr.1027/2014, comisia de concurs constituita prin decizia nr 127/02.10.2019 a procedat la verificarea dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de participare concursului pentru ocuparea unui ½ post vacant de operator registrator urgenta , perioada nedeterminata la statia Deva , concurs organizat in data de 28.10.2019.


  1. Operator registrator urgenta , perioada nedeterminata la statia Deva

  • dosarul de inscriere nr. 3343/15.10.2019 al d-nei Vasiu Adina Maria ADMISManager General,                  Birou RUNOS,

Dr. Filimon Valeria                Ref. sp. Iaru Ruxandra

Unde

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Depozitelor nr.3
    Deva
    Romania
ambhddeva@upcbiz.ro

Cand

De la 10/20/2019 21:00
La 10/20/2019 21:00

Oragnizator

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
ambhddeva@upcbiz.ro

Social Stream

Participate on Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: #serviciuldeambulantaaljudetuluihunedoara