ANUNT

11/21/2019 22:00 la 11/21/2019 22:00

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Deva, Romania

ANUNTIn conformitate cu art. 19 din H.G.R. Nr. 286/23.03.2011, modificata prin H.G. R. Nr.1027/2014, comisia de concurs constituita prin decizia nr 147/13.11.2019 a procedat la verificarea dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de participare concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant de asistent medical PL/S, perioada determinata la statia Deva, concurs organizat in data de 29.11.2019.  1. Asistent medical PL/S, perioada determinata la statia Deva

  •                       dosarul de inscriere nr. 3784 /15.11. 2019 al dnei Alexa Monica ADMIS

  • dosarul de inscriere nr.3814/19.11.2019 al dnei. Dan Virginia Cristina ADMISManager General, Birou RUNOS,

Dr. Filimon Valeria Ref. sp. Iaru RuxandraUnde

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Depozitelor nr.3
    Deva
    Romania
ambhddeva@upcbiz.ro

Cand

De la 11/21/2019 22:00
La 11/21/2019 22:00

Oragnizator

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
ambhddeva@upcbiz.ro

Social Stream

Participate on Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: #serviciuldeambulantaaljudetuluihunedoara