ANUNT

04/07/2020 21:00 la 04/07/2020 22:01

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Deva, Romania

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, recruteaza personal fara concurs, pe perioada determinata de sase luni, in vederea ocuparii urmatoarelor posturi:


- 1(unu) post Sofer autosanitara I Statia centrala Deva

- 2(doua) posturi Sofer autosanitara II Statia centrala Deva

- 2 (doua) posturi Sofer autosanitara II Substatia Hunedoara

 • 2(doua) posturi Sofer autosanitara II Substatia Petrosani

 • 1(unu) post Sofer autosanitara II Substatia Orastie

 • 1(unu) post Sofer autosanitara I Substatia Ilia

 • 1(unu) post Sofer autosanitara II Substatia Lupeni

 • 1(unu) post Sofer autosanitara II Substatia Brad

 • 2 doua ) posturi Sofer autosanitara II – Substatia Baru Mare

In vederea recrutarii, Comisia stabilita prin Decizie emisa de Managerul General va evalua dosarele depuse. Evaluarea dosarelor va avea loc in data de 13.04.2020, ora 09,00.

Candidatii ale caror dosare indeplinesc conditiile cerute vor sustine un interviú din bibliografía afisata si o proba practica in data de 14.04.2020, ora 9,00.

Depunerea dosarelor se va face din data de 09.04.2020, ora 9,00 pana in data de 10.04.2020, ora 13,00.Conditii specifice de inscriere pentru post de sofer autosanitara I si sofer autosanitara II:

 • diploma de bacalaureat sau diploma de absolvire a liceului

 • permis de conducere pentru sofer profesionist valabil pentru autovehicule din

categoriile B si C;

 • 6 ani vechime ca sofer (conducator auto) profesionist (dovedita cu cartea de munca si permis de conducere categoría C cu vechime de 6 ani) pentru postul de Sofer autosanitara I;

 • 3 ani vechime ca sofer (conducator auto) profesionist (dovedita cu cartea de munca si permis de conducere categoría C cu vechime de 3 ani) pentru postul de Sofer autosanitara II;

 • certificat de absolvire a cursului de ambulantier conform ordinului ministrului sanatatii privind infiintarea Scolii de ambulantieri in cadrul Statiei de Salvare a Municipiului Bucuresti, precum si in alte servicii judetene de ambulanta acreditate prin ordin al ministrului sanatatii
Pentru Soferi autosanitara dosarul va cuprinde obligatoriu urmatoarele acte:


· cerere de angajare adresata conducerii Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara;

· copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; · copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice – permis de conducere, diploma de absolvire a cursului de ambulantier conform ordinului M.S. priviind infiintarea Scolii de Ambulantieri in cadrul Serviciului de Ambulanta Bucuresti – Ilfov, precum si in alte servicii judetene de ambulanta acreditate prin ordin al ministului sanatatii;
· copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, extras revisal care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor vizat de Inspectoratul Teritorial de Munca Hunedoara;

· cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ( caz in care pana la angajare se depune cazierul judiciar) ;

· certificat de integritate comportamentala eliberat de politie sau o declaratie pe propria raspunderepana pana la obtinerea acestuia;

· adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 30 de zile anterior depunerii dosarului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate (Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.) in care sa fie mentionat ca este “apt pentru activitatea in Serviciul de ambulanta”;

· curriculum vitae;

·alte documente relevante pentru desfasurarea concursului – aviz psihologic, aviz medical pentru siguranta circulatiei pentru conducatori auto;

- dosar cu sina PVC


Bibliografía soferi autosanitara:

 • Ordonanta de Urgenta nr.195/ 2002, modificata si completata si Regulamentul de aplicare

- Notiuni “Suport Vital de Baza”.Manager General,

Dr. Filimon Valeria - Cristina

Unde

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Depozitelor nr.3
    Deva
    Romania
ambhddeva@upcbiz.ro

Cand

De la 04/07/2020 21:00
La 04/07/2020 22:01

Oragnizator

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
ambhddeva@upcbiz.ro

Social Stream

Participate on Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: #serviciuldeambulantaaljudetuluihunedoara