ANUNT

04/08/2020 12:39 la 04/08/2020 13:39

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Deva, Romania

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, recruteaza personal fara concurs, pe perioada determinata de sase luni, in vederea ocuparii urmatoarelor posturi:


  • 3 (trei) posturi de Asistent medical generalist – Statia centrala Deva

  • 2 (doua) posturi de Asistent medical generalist - Substatia Hunedoara

  • 1 (unu) post de Asistent medical generalist - Substatia Petrosani

  • 1 (unu) post de Asistent medical generalist - Substatia Brad

  • 1 (unu) post de Asistent medical generalist - Substatia Orastie

  • 1(unu) post Operator registrator de urgenta debutant–Dispecerat Medical – Statia centrala Deva


In vederea recrutarii, Comisia stabilita prin Decizie emisa de Managerul General va evalua dosarele depuse.


Depunerea dosarelor se va face din data de 09.04.2020, ora 9,00 pana in data de 10.04.2020, ora 13,00.


Conditii specifice de inscriere asistenti medicali:


- diploma de scoala sanitara postliceala ;

- indeplinirea conditiei de specialitate “asistent medical generalist”;

- certificat de membru vizat la zi;

Pentru asistentii medicali dosarul va cuprinde obligatoriu urmatoarele acte:


· cerere de angajare adresata conducerii Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara;

· copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; · copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, certificat de membru vizat, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;

· copie malpraxis;

· adeverinta grad principal (unde este cazul);

· carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca – extras revisal dupa ianuarie 2011, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;

· cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ( caz in care pana la angajare se depune cazierul judiciar) ,

· certificat de integritate comportamentala sau o declaratie pe propria raspundere pana la obtinerea acestuia;;

· adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 30 de zile anterior depunerii dosarului, de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate ( Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formularul standard stabilit de Ministerul Sanatatii) ;

· curriculum vitae;

- dosar cu sina PVC


Conditii specifice de inscriere operatori registrator de urgenta:


- diploma de studii medii

- certificat de radiotelefonist sau telefonist

Pentru operatori registratori de urgenta dosarul va cuprinde obligatoriu urmatoarele acte:


- cerere de angajare adresata conducerii Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara;

- copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; - copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
- copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, extras revisal dupa ianuarie 2011.

- cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ( caz in care pana la angazjare se depune cazierul judiciar) ;

- certificat de integritate comportamentala sau o declaratie pe propria raspundere pana la obtinerea acestuia;;

- adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 30 de zile anterior depunerii dosarului, de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate (Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.);

- curriculum vitae;

- certificat de radiotelefonist sau telefonist;

- dosar cu sina PVCManager General,

Dr. Filimon Valeria Cristina

Unde

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Depozitelor nr.3
    Deva
    Romania
ambhddeva@upcbiz.ro

Cand

De la 04/08/2020 12:39
La 04/08/2020 13:39

Oragnizator

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
ambhddeva@upcbiz.ro

Social Stream

Participate on Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: #serviciuldeambulantaaljudetuluihunedoara