SELECTIE DOSARE

08/12/2015 21:00 la 08/12/2015 21:00

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Deva, Romania


ANUNTIn conformitate cu art.19 din H.G.R. nr. 286/23.03.2011,modificata prin H.G.R. nr.1027/2014, comisia de concurs constituita prin decizia nr.582/29.07.2015, a procedat la verificarea dosarului depus si constata indeplinirea conditiilor necesare de participare la concursul pentru ocuparea a 1 post temporar vacant de sofer autosanitara II , perioada determinata la substatia Hunedoara, concurs organizat in data de 13.08.2015, ora 12,00:- dosarul de inscriere cu nr. 2455/30.07.2015 a d-lui Ciobanu Mihai- ADMIS
Manager General,                                                 Comp. RUNOS,

Dr. Filimon Valeria –                                                 Cristina Ec. Nita Angela


Unde

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
Depozitelor nr.3
    Deva
    Romania
ambhddeva@upcbiz.ro

Cand

De la 08/12/2015 21:00
La 08/12/2015 21:00

Oragnizator

Serviciul de Ambulanta al Judetului Hunedoara
ambhddeva@upcbiz.ro

Social Stream

Participate on Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: #serviciuldeambulantaaljudetuluihunedoara